De invloed van het gezin van herkomst op de werkplek

Van geparentificeerd kind tot geparentificeerde therapeut

Eindwerkstuk Voortgezette Opleiding Jeugd, Pleeg en Gezinszorg
Mirjam Diatlowicki, 1997


1 Inleiding
2 Parentificatie
  2.1 Gezin van herkomst
  2.2 Gedrag
  2.3 Hulpbronnen
3 Burnout
  3.1 De oorsprong
  3.2 Een overzicht
  3.3 Stress, overspannenheid en burnout
  3.4 Maatschappelijke invloed
  3.5 Professionele ethiek
  3.6 Aangeleerde hulpeloosheid
  3.6 Burnout moeder
4 Burnificatie
  4.1 Overeenkomsten
  4.2 Positieve parentificatie
  4.3 Destructieve parentificatie
  4.4 De balans tussen geven en nemen
  4.5 Afstandelijke betrokkenheid
  4.6 De arbeidsomstandigheden
  4.7 Contextuele benadering
  4.8 Casus K
  4.9 Casus V
  4.10 De dialoog
  4.11 Conclusie
  4.12 Aanbevelingen
5 Literatuurlijst