Individuele training

Iedereen die met mensen werkt, heeft het nodig om eens in de zoveel tijd het eigen voelen, denken en handelen te onderzoeken. Het is prettig om aan deskundigheidsbevordering te werken.
Daar zijn verschillende vormen voor ontwikkeld: supervisie, leertherapie of coaching. Afhankelijk van de omstandigheden kan er gekozen worden voor een van die vormen.